Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

          Fen Edebiyat Fakültesi kurulduğu günden beri bilimsel ilkeleri evrensel düzeyde gözeten, yeni fikirler üretebilen, kendisine ve çevresine katkıda bulunmayı amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Fakültemizin temel özelliği öğrencilerimizin her birinin akademik çalışma yapabilecek bilgi ve donanıma sahip düzeye çıkarılması olduğu kadar, edindikleri bilgi ve tecrübelerini başkalarına aktarabilme becerilerini de geliştirmeyi esas almasıdır.

      Fakültemiz, Fen ve Sosyal Bilimlerin aynı çatı altında toplanmasının neticesi olarak farklı bilim dallarının karşılıklı etkileşimine imkan sağlamakta ve dolayısıyla ufukları geniş, dar kalıpları kıran ve çağdaş düşünceler ortaya koyabilen akademisyen ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ve sosyal bir zemin oluşturmaktadır.
      Kurumumuz entelektüel heyecanın yuvasıdır ve bu heyecanı sürekli canlı tutmak için gayretle çalışmaktayız. Akademisyenlerimiz, memurlarımız, öğrencilerimiz bu dinamik grubun temel yapıtaşları olarak Atatürk İlke ve İnkılâplarının ışığında yeni ve yapıcı düşünceleri ile daha mükemmel bir eğitim-öğretim ve mesleki gelişme yolunda üzerlerine düşen görevleri yaparak şimdi ve gelecekte insanlığın huzur ve refahına katkıda bulunan birer rehber olacaklardır.
 
Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU
Dekan